ประกาศขยายเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อย้าย โอน บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อย้าย โอน บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภททางวิชาการ

Noppawan Arsa

13/12/2556