มหาวิทยาลัย Fontys University, ประเทศเนเธอแลนด์

“การจัดสิ่งแวดล้อมภายใน Fontys University, Natherland (ดูงาน 17 – 27 พ.ค.56) ดูสดใสกระตุ้นทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้ดี” From มหาวิทยาลัย Fontys University, ประเทศเนเธอแลนด์, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 6/11/2013 (24 items) ตู้เก็บของ และโต๊ะเล่นเกมส์ เคาท์เตอร์บาร์ Small group room รับแขก เก็บของ โต๊ะเกมส์ เคาท์เตอร์ IT center กล่อง จม. IT center เคาท์เตอร์ IT center Lobby ทางเดิน และ การตกแต่ง การตกแต่งห้องนั่งเล่นนักศึกษา… การตกแต่งห้องนั่งเล่นนักศึกษา… มุมกาแฟห้องนั่งเล่นนักศึกษา การตกแต่งห้องนั่งเล่นนักศึกษา… การตกแต่งห้องนั่งเล่นนักศึกษา… […]

admin

12/06/2556