กำหนดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับบัณฑิตรุ่น 110 และ จพช.รุ่น 5 ณ อาคารจักรพันธ์พันธ์เพ็ญศิริ กลุ่มที่ 1 ซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 12.30 น. ตั้งแถว 07.00 น. (รับจริง วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555) คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการการจัดการโรงแรมและการท่องเทียวสุพรรณบุรี โครงการสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สุพรรณบุรี จำนวนรวมประมาณ 3,323 คน   กลุ่มที่ 2 ซ้อมใหญ่ วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2555 […]

Pipop

08/05/2555