กำหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Noppawan Arsa

25/11/2556

ธรรมะบรรยาย โครงการปัจฉิมนิสิตพยาบาล (ชมภาพ)

“ธรรมะบรรยาย โดยพระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ” From ธรรมะบรรยาย โครงการปัจฉิมนิสิตพยาบาล, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 3/07/2013 (16 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

11/03/2556