รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

Noppawan Arsa

27/01/2558

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2557

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เรื่องกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถดาวน์โหลดกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557    

Noppawan Arsa

05/03/2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2556  ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ประจำการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 เรียบร้อยแล้วนั้น วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศนี้เข้าทำการสอบข้อเขียนใน วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. และสามารถดูห้องสอบได้ตามรายชื่อท้ายประกาศนี้ ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน *********************************** โปรดเตรียม  บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ หมายเหตุ ชายแต่งกายเสื้อเชิ้ต-กางเกงแสล็ค สีและแบบสุภาพ หญิงเสื้อ-กระโปรงแบบสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ,เสื้อยืดทุกประเภท, กางเกงยีนส์ สงวนสิทธิ์ในการขอเลื่อนสอบและการคืนค่าสมัครสอบในทุกกรณี ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบให้ถูกต้องและต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่กำหนดไว้ […]

Noppawan Arsa

24/04/2556

การเข้ารับการตรวจเอกสารและสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2556

                ประกาศ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง การเข้ารับการตรวจเอกสารและสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา  2556 *************************************************  เนื่องจากวันที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 8.00-12.00น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดให้มีการดำเนินการตรวจเอกสารและสอบสัมภาษณ์โดยผู้สมัครทุกคนสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องที่ทำการสอบสัมภาษณ์หน้าบอร์ดแสดงรายชื่อหน้าอาคารเรียน 2 ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  และยื่นเอกสารเพื่อเข้ารับการตรวจเอกสารและสอบสัมภาษณ์  ณ โต๊ะรับเอกสารบริเวณ หน้าอาคารเรียน 2 ชั้น 1 เมื่อกรรมการตรวจเอกสารดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะเริ่มให้มีการสอบสัมภาษณ์ตามหมายเลขที่กำหนดให้ และเมื่อเวลา 12.00 น.จะหมดเวลาในการยื่นเอกสาร ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อมและเซ็นสำเนารับรองถูกต้องให้เรียบร้อยในใบสำเนาทุกแผ่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Noppawan Arsa

10/01/2556