เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้สมครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที 19 จากเดิมวันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 23 มีนาคาม 2560 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

admin

22/03/2560

กำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 8

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 8 ปีงบประมาณ 2559-2560 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 *************************************** 8.45 – 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 9.00 – 9.30 น. กล่าวต้อนรับโดย และปฐมนิเทศ โดย ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 9.30 – 10.30 น. ปฐมนิเทศหลักสูตร และ ตารางการอบรมตลอดหลักสูตร โดย ดร.สุนันทา ทองพัฒน์ ผู้บริหารโครงการ 10.30 – 11.30 น. ปฐมนิเทศระเบียบการอบรม การแต่งกาย การลา การเข้าชั้นเรียน ฯลฯ โดย อาจารย์ประจำชั้น อ.รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์ และ […]

admin

24/05/2559

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  8 ประจำปี 2559-2560 โดยทำการสอบข้อเขียนในวันที่ 26 มีนาคม 2559 และทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 จำนวน 64 คน และตัวสำรอง จำนวน 3 คน มีดังนี้ [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง มารายงานตัวและจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่  3 -10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ห้อง ธุรการ 306 (การเงิน) ชั้น 3 […]

Noppawan Arsa

29/04/2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำนเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  6 ประจำปีงบประมาณ 2557-2558 ในวันที่ 19 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

admin

02/05/2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริการวิชาการ มีมติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 182 คน เรียงตามรหัสผู้สมัคร ดังแนบท้ายประกาศนี้ คลิกดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียน ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน กำหนดวันสอบ : วันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 8:00 – 12:00 น.  

admin

28/03/2557
1 2