รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

สถาบันพระบรมราชชนก ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 สถานที่ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 – เริ่มรายงานตัว เวลา 8:00 – 12:00 น. ให้ไปรายงานตัว ยื่นหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและเข้าสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่ไปถือว่าสละสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

admin

13/05/2556

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1

สถาบันพระบรมราชชนก ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 สถานที่ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 – เริ่มรายงานตัว เวลา 8:00 – 12:00 น. ให้ไปรายงานตัว ยื่นหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและเข้าสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่ไปถือว่าสละสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ [pdf issuu_pdf_id=”130508063515-b4cda6361c744ee683bf9713a1a545f9″ layout=”2″ width=”640″ height=”480″ bgcolor=”FFFFFF” allow_full_screen_=”1″ flip_timelaps=”6000″ ]

Noppawan Arsa

08/05/2556