คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล

เอกสารคู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล งานการจัดการความรู้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารธรณสุข คลิกเพื่อดาวน์โหลด [pdf issuu_pdf_id=”130805091526-0f7ab74e2f3940919732a874fa0eb723″ layout=”2″ width=”640″ height=”480″ bgcolor=”FFFFFF” allow_full_screen_=”1″ flip_timelaps=”6000″ ]

admin

31/07/2560

การจัดการสุขภาพเพื่อสร้างเสริมคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ

“เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคา 2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดการประชุมการประชุมวิชาการ การจัดการสุขภาพเพื่อสร้างเสริมคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ” From การประชุมวิชาการ การจัดการสุขภาพเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 5/21/2013 (57 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

12/06/2556