ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 30 ก.ย. 59 นั้น

admin

13/10/2558

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็น นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 คน และ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน รวมจำนวน 2 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

admin

02/03/2558