ประกาศบุคคลมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบคัดตรงพื้นที่ รอบที่ 2

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศส่งผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ส่งผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   สระบุรี

Noppawan Arsa

21/12/2558

กำหนดการนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2556 พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายวันรายงานตัว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปี่ที่1 รุ่นที่115 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ [pdf issuu_pdf_id=”130523082814-0d2822e1b0e34a25b2b5915825c85e73″ layout=”2″ width=”640″ height=”480″ bgcolor=”FFFFFF” allow_full_screen_=”1″ flip_timelaps=”6000″ ]  

Noppawan Arsa

23/05/2556