วพบ. นพรัตน์วชิระ วางพวงมาลาพระบรมราชชนก

“เมื่อวันที่ 25 ธันวามคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระนำโดยดร. มัณฑณา เหมชะญาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชชนก” From วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชชนก, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/27/2013 (111 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

05/01/2557