กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 112

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฉลองบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 กันยาน 2557  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติปริญญาแล้วที่สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/news/v/615 บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th/finish/menu-finish-56.php ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.th ตั้งแต่ 1 – 21 กันยายน 2557 พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด ส่งให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในวันซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ๐๗.๐๐- ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว ณ ลานนพรัตน์วชิระรมณีย์ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๒ คณาจารย์ ถ่ายรูปหมู่ หน้าอาคารเรียน ๑ ๐๙.๐๐ […]

admin

21/08/2557

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฉลองบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๑๑ และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน). รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๖

Noppawan Arsa

24/06/2556

(ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖

(ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ฝึกซ้อมย่อย ซ้อมย่อย ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ฝึกซ้อมใหญ่ กลุ่มที่ ๔ วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ภาคบ่าย) วันรับจริง วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยนิสิตต้อง ขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรและประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและ ภาวะการหางานทำ ได้ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ** นิสิตต้องขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ทุกคน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร**

Noppawan Arsa

23/05/2556

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับบัณฑิตรุ่น 110 และ จพช.รุ่น 5 ณ อาคารจักรพันธ์พันธ์เพ็ญศิริ” From พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16/07/2012, posted by on 7/16/2012 (244 items) Generated by Facebook Photo Fetcher

Noppawan Arsa

22/10/2555