กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ำไท รุ่นที่ ๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” ในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๑ และ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ำไท รุ่นที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖   ๐๖.๐๐ น.         – ผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียน หน้าอาคารเรียนชั้น ๑ ๐๗.๐๐ น.         – ผู้สำเร็จการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าอาคารเรียนชั้น๑ ๐๗.๓๐ น.         – คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าอาคารเรียนชั้น ๑ – ผู้สำเร็จการศึกษา สักการะพระพุทธชินสีห์ ณ หอพระ – ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ๓ พระองค์ ณ หอประวัติศาสตร์ – ถวายเครื่องสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘ […]

admin

11/03/2556