ปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง เนื่องในวันพืชมงคล

ทีมพัฒนาระบบคุณธรรมและจริยธรร วพบ.นพรัตน์วชิระ ขอเชิญอาจารย์บุคคลกรสายสนับสนุนและนิสิตทุกท่าน ร่วมเป็นจิตอาสาปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง เนื่องในวันพืชมงคล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00-11.30 น. ณ บริเวณลานธรรมโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี (วพบ.นพรัตน์วชิระ 1 แปลง)

admin

06/05/2555