รับสมัครนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

ประกาศรับสมัครนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 (เป็นนิสิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่รุ่นที่ 100-111) ปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 56 เวลา 17.00 น. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ [pdf issuu_pdf_id=”131002152958-6c95945a46f14027b4f1ede9360a2665″ layout=”2″ width=”640″ height=”480″ bgcolor=”FFFFFF” allow_full_screen_=”1″ flip_timelaps=”6000″ ]

admin

02/10/2556

คัดกรองอุณหภูมิกายบัณฑิต (ซ้อมใหญ่) 28 ก.ค.56

“นิสิตพยาบาล วพบ.นพรัตน์วชิระ เป็นส่วนหนึ่งคัดกรองอุณหภูมิกายบัณฑิตทุกปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” From คัดกรองอุณหภูมิกายบัณฑิต#1 #ซ้อมใหญ่ #28ก.ค.56, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 7/28/2013 (42 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

28/07/2556

ความแตกต่างและที่มาของคำว่า “นิสิต” กับ “นักศึกษา”

คำเรียก “นิสิต” และ “นักศึกษา” เริ่มมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีบัญญัติคำเพื่อเรียกบุคคลที่เข้าเรียนใน 2 ลักษณะที่แตกต่างกัน อาจารย์สวัสดิ์ จงกล ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ประจำหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายถึง 2 คำนี้ไว้ว่า ในอดีตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งเยาวชนที่เป็นเด็กนักเรียนทั่วไป และผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วเข้ามาเรียนเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ จึงต้องมีการเรียกสถานภาพของผู้เรียนให้ต่างกัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ใช้คำเรียกนิสิตมีอยู่ 3 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยหลัง ผู้เรียนในสมัยก่อนต้องอาศัยอยู่หอพัก เพราะมหาวิทยาลัยอยู่นอกเมืองเช่นเดียวกับจุฬาฯ ในอดีต สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ้ามองในแง่ความหมายแล้วการศึกษาของเกษตรฯ ต้องอาศัยห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการเหมือนกัน แล้วก็มีหอพักให้ผู้ที่เรียนได้อาศัย จึงใช้คำว่า “นิสิต” กรณีของมหาวิทยาลัยนเรศวร เรียกนิสิตสืบเนื่องจากครั้งยังเป็นวิทยาเขตหนึ่งของศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตพิษณุโลก) ซึ่งทุกวิทยาเขตใช้คำเรียกนิสิตตามวิทยาเขตแรกคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ซึ่งอยู่ชานกรุงเทพฯ ยุคโน้น) ผู้มาเรียนอยู่กินนอนอยู่ในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเมื่อทุกวิทยาเขตเป็นอิสระ บางแห่งอาจคงคำเรียกนิสิต บางแห่งอาจใช้คำนักศึกษาแทน แต่ถ้าแต่เมื่อใดก็ตามที่ใช้ มศว นำหน้าก็ใช้คำว่า “นิสิต” สรุปความหมาย ตามจำกัดความของพจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ. […]

admin

24/05/2556

รดน้ำสงกรานต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 นิสิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้เข้าขอพรในโอกาสสงกรานต์ปีให้ไทย” From รดน้ำสงกรานต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 5/02/2013 (39 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

12/05/2556