ผอ.มัณฑนา และคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ นำโดยดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ได้นำของขวัญปีใหม่เข้ากล่าวสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” From ผอ.มัณฑนา และคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 1/06/2014 (38 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

13/01/2557

สวัสดีปีใหม่ 2557 ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ นำโดยดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ได้นำของขวัญปีใหม่เข้ากล่าวสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” From ผอ.มัณฑนา และคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 1/06/2014 (38 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

06/01/2557

รับสมัครนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

ประกาศรับสมัครนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 (เป็นนิสิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่รุ่นที่ 100-111) ปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 56 เวลา 17.00 น. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

admin

02/10/2556

ภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” From พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 8/06/2013 (249 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

05/09/2556

นิสิตรับรางวัลเกียรตินิยมและรางวัลเรียนดีที่ มก.

“26 มิถุนายน 2556” From นิสิตรับรางวัลเกียรตินิยมและรางวัลเรียนดีที่ มก., posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 6/26/2013 (38 items) รัตนารับรางวัลเกียรตินิยมคะแนนสูงสุดของคณะ… นัสนีน รางวัลเกีรตินิยมอันดับหนึ่ง… ผู้มีคะแนนสูงสุด 18 คณะ Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

15/07/2556
1 2