รายชื่อและการแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลงรายละเอียดข้อมูล

ประกาศแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประจำปีการศึกษา 2558 ในระบบคัดตรงจากพื้นที่และระบบสอบตรงเข้ามายืนยันการเข้าศึกษา

Noppawan Arsa

09/06/2558