การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ทางเซ็ปไซต์ https://admission.pi.in.th/    ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง  https://goo.gl/vUHqcX   ปฏิทินการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง  https://goo.gl/RPq6Wb   กำหนดพื้นที่สัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรง  https://goo.gl/wec4ZP

Noppawan Arsa

22/12/2560