รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชี จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน

admin

15/11/2562

ผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยาบน 2563 นั้น ขณะนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดไฟล์แนบนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

admin

13/11/2562

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค ชื่อตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text title=”ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ”]ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดทำ การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

admin

26/10/2559

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโสตนทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา        ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ๒. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา         ค่าตอบแทน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) วันเวลา และสถานที่ รับสมัคร ยื่นใบสมัคร และทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์                ๑) รับสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม –๒๒  เมษายน ๒๕๕๙         […]

Noppawan Arsa

29/03/2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามวันเวลาและสถานที่ในตามไฟล์แนบดังนี้

admin

17/12/2558
1 2