ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกผู้เข้าสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ไปแล้วนั้น วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จำนวน 75 คน  ขอให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 12.00 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยนำหลักฐานการตรวจร่างกายพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครที่ไม่สมบูรณ์มาแสดงต่อคณะกรรมการด้วย  หากผู้มีสิทธิ์ ไม่มาสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ : ผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของภาครัฐเท่านั้น[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_image src=”http://www.bcnnv.ac.th/th/wp-content/uploads/2016/04/checkup-health-bcnnvpn8.jpg” image_size=”medium” link=”https://drive.google.com/a/bcnnv.ac.th/file/d/0B14wYrQtOdhmWjJqUS0ydFlVM3JjaE5ZNFFod19pWEdqamdn/view”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Noppawan Arsa

07/04/2559