รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ …………………………………………………………………………………….. ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ประกาศรายชื่อบุคคลให้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศส่งผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระไปแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ส่งผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 ดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 โดยดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.bcnnv.ac.th กรณีผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่ไปชำระค่าลงทะเบียนเรียน ตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียน  

Noppawan Arsa

19/01/2561

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  8 ประจำปี 2559-2560 โดยทำการสอบข้อเขียนในวันที่ 26 มีนาคม 2559 และทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 จำนวน 64 คน และตัวสำรอง จำนวน 3 คน มีดังนี้ [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง มารายงานตัวและจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่  3 -10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ห้อง ธุรการ 306 (การเงิน) ชั้น 3 […]

Noppawan Arsa

29/04/2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่

Noppawan Arsa

04/12/2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำการการศึกษา 2558 – 2559 โดยทำการสอบข้อเขียนในวันที่ 18 เมษายน 2558 และทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 จำนวน 63 คน มีดังนี้

Noppawan Arsa

22/05/2558

รายชื่อนักเรียนเข้าเป็นนิสิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระประจำปีการศึกษา 2558 จากระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อเข้าเป็นนิสิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประจำปีการศึกษา 2558 จากระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

Noppawan Arsa

06/02/2558
1 2 3 4