พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 114 #3

“พิธีประดับหมวกเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์นองนิสิตพยาบาล ก่อนที่นิสิตพยาบาลจะขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจะต้องเข้าพิธิประดับหมวก และประธีปปณิธาณก่อน หมวกเป็นสัญญลักษณ์ของคุณธรรม เมื่อใดก็ตามที่สวมหมวกพยาบาล พยาบาลทั้งหมดจะไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ อดทนอดกลั้น” From พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น114 #3, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/22/2012 (88 items) มากันทั้งบ้านนะงานนี้ นายกสโมสรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๕… Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

22/11/2555

พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 114 #2

“พิธีประดับหมวกเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์นองนิสิตพยาบาล ก่อนที่นิสิตพยาบาลจะขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจะต้องเข้าพิธิประดับหมวก และประธีปปณิธาณก่อน หมวกเป็นสัญญลักษณ์ของคุณธรรม เมื่อใดก็ตามที่สวมหมวกพยาบาล พยาบาลทั้งหมดจะไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ อดทนอดกลั้น” From พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น114 #2, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/22/2012 (199 items) ทุน นวมินทร์ เผือดโพธิ์ มอบโดยคุณแม่ของแบงค์… Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

22/11/2555

พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น 114 #1

“พิธีประดับหมวกเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์นองนิสิตพยาบาล ก่อนที่นิสิตพยาบาลจะขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจะต้องเข้าพิธิประดับหมวก และประธีปปณิธาณก่อน หมวกเป็นสัญญลักษณ์ของคุณธรรม เมื่อใดก็ตามที่สวมหมวกพยาบาล พยาบาลทั้งหมดจะไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ อดทนอดกลั้น” From พิธีประดับหมวก และเข็มชั้นปี รุ่น114 #1, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/22/2012 (94 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

22/11/2555

กำหนดการพิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และประทีปปณิธาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการพิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัทร พิธีประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปีและประทีปปณิธาน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 114

admin

20/11/2555