กำหนดการ “พิธีมอบลูกเป็นศิษย์” นิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการ “พิธีมอบลูกเป็นศิษย์” นิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๕ วันพฤหัสบดีที่ ๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖     

Noppawan Arsa

30/05/2556