ภาพบรรยากาศวันรับปริญญาบัตร ปีพ.ศ 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระมีผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 65 คน โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Noppawan Arsa

19/10/2563