ร่วมงานลอยกระทง ที่ ม.เกษตรฯ 2555

“เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงและส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” From ร่วมงานลอยกระทง ที่ ม.เกษตรฯ 2555, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/30/2012 (89 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Phuttarak Mulmuang

30/11/2555

Loi KraThong Festival กิจกรรมนลอยกระทง ป.โท

“ภาควิชา ป.โท นำนักศึกษาอินโดนิเซียดูกิจกรรมประเพณีการลอยกระทง โดยมีการสาธิตการทำกระทงจากใบตอง และนำไปลอยได้จริง” From Loi Krathong Festival กิจกรรมนลอยกระทง ป.โท, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 11/29/2012 (93 items) แม้ค้าส้มตำ Outi learns to male papaya salad เวลากินไม่ต้องห่วงสวย ครอบครัวนี้ กระทงไม่หลงทางคร่า… ควันหลงวันลอยกระทงค่ะ Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Phuttarak Mulmuang

29/11/2555

ประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทง

ประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทง ลอยกระทง (Loi Krathong Day) เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า “พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม” ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ครั้นคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็ทำพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย การลอยกระทงในเมืองไทย มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย เรียกว่า “การลอยพระประทีป หรือลอยโคม” เป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมานางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์สนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม การลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศ กระทำเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนัมมทานที ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักขิณาบถของประเทศอินเดีย ปัจจุบันเรียกว่า “แม่น้ำเนรพุททา” การลอยกระทงในปัจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควร เมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 12 […]

Noppawan Arsa

27/11/2555