เดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556

“วพบ.นพรัตน์วชิระ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2556 ณ ท้องสนามหลวง” From เดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/06/2013 (14 items) วพบ.นพรัตน์วชิระ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา… Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

11/12/2556

กำหนดการพิธี ๕ ธันวามหาราช โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

 กำหนดการพิธี ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโรกาสมหามิ่งมงคลศุภวารดิถี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ————————————————————————— เวลา ๐๙.๐๐ น.       – ผู้ร่วมงานลงทะเบียน เวลา ๐๙.๓๐ น.       – ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และแขกรับเชิญ พร้อมกันบริเวณพิธี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ – พิธีกรแจ้งกำหนดการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติทราบ เวลา ๐๙.๕๙ น.       – ประธานและผู้ร่วมพิธี ตั้งแถวพร้อมกัน ณ บริเวณเบื้องหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ – ขอเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่กล่าวบทอาเศียรวาท – ประธานถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ […]

Noppawan Arsa

30/11/2555