รดน้ำสงกรานต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 นิสิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้เข้าขอพรในโอกาสสงกรานต์ปีให้ไทย” From รดน้ำสงกรานต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 5/02/2013 (39 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

12/05/2556

วพบ.นพรัตน์ฯ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ พยาบาลอาวุโส

“ดร.มัณฑนา ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พร้อมคณาจารย์ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ พยาบาลอาวุโส สภาการพยาบาล & อธิการบดี และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” From วพบ.นพรัตน์ฯ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ พยาบาลอาวุโส, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 4/12/2013 (47 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

15/04/2556

ภาพสืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวนพรัตน์วชิระ

“เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ชาวนพรัตน์วชิระได้สือสานประเพณีสงกรานต์ไทยโดยการรดน้ำดำหัว” From สืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวนพรัตน์วชิระ, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 4/11/2013 (100 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

11/04/2556

พิธีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ 2555

“พิธีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ สงฆ์น้ำพระ และกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ พร้อมด้วยร่วมกันเล่นน้ำเนื่องในวันสงกรานต์” From พิธีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์, posted by on 5/07/2012 (66 items) Generated by Facebook Photo Fetcher

admin

07/05/2555