วันสถาปนาวิทยาลัยฯ 2556

“พิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันครบรอบสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ครบรอบ 83 ปี 5 มิถุนายน 2556” From วันสถาปนาวิทยาลัยฯ 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 6/05/2013 (79 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

12/06/2556