รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ ๐๐๑ นางสาวสุภัชญา ทรัพย์เจริญ ๐๐๒ นางสาวลีนา รังประเสริฐ ๐๐๓ นางสาวชนิตสิริ จิยังชัย ๐๐๔ นางสาวสุพัตรา หลองคุ้ม ๐๐๕ นางสาวจตุพร อยู่นาค   ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวสอบข้อเขียนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ห้อง ๕๐๓ ชั้น ๕ อาคารเรียน ๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Noppawan Arsa

20/09/2564

รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 17 กันยายน 2564 ในวันเวลาราชการ อ่านรายละเอียดได้ที่

Noppawan Arsa

27/08/2564

ประกาศ”รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 u. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-540-6500 ต่อ 249 [pdf issuu_pdf_id=”121202163934-53f3032b88004aa3a0bfe0772f124d1f” layout=”2″ width=”640″ height=”480″ bgcolor=”FFFFFF” allow_full_screen_=”1″ flip_timelaps=”6000″ ]  

Noppawan Arsa

02/12/2555