เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเข้าสวัสดีปีใหม่ผอ.มันฑณา เหมชะญาติ

“ในวันที่ 8 มกราคม 2557 เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เข้าสวัสดีปีใหม่ผอ.มันฑณา เหมชะญาติ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ” From เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเข้าสวัสดีปีใหม่ผอ.มันฑณา เหมชะญาติ, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 1/09/2014 (2 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

14/01/2557