สองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก

“เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ดร.มัณฑณา เหมชะญาติ ได้ร่วมงานสองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก ตารอยพระราชบิดา ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น” From สองทศวรรษสถาบันพระบรมราชชนก ตารอยพระราชบิดา, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/27/2013 (120 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

05/01/2557