ประการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Noppawan Arsa

20/08/2557

สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครั้งที่2

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาแลเผยแพร่  สามารถดาวน์โหลดรายเอกสารได้ที่นี่

Noppawan Arsa

07/03/2557

สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและหอพักนิสิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชราชชนนี นพรัตน์วชิระ  แขวงคันนายาว กทม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติ      

Noppawan Arsa

26/02/2557

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 ณ 681 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพ ฯ 10230 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 11.30 น เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ 681 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพ ฯ 10230 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 ดูรายละเอียดที่เว็ปไซด์ www.bcnnv.ac.th หรือ […]

Noppawan Arsa

31/07/2556
1 2