พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 (ชมภาพ)

“พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ำไท รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ หอประชุม ชั้น 8” From พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 3/14/2013 (221 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

15/03/2556

กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่นที่ ๑๑๑ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ำไท รุ่นที่ ๓

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” ในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๑ และ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กล้วยน้ำไท รุ่นที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖   ๐๖.๐๐ น.         – ผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียน หน้าอาคารเรียนชั้น ๑ ๐๗.๐๐ น.         – ผู้สำเร็จการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าอาคารเรียนชั้น๑ ๐๗.๓๐ น.         – คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าอาคารเรียนชั้น ๑ – ผู้สำเร็จการศึกษา สักการะพระพุทธชินสีห์ ณ หอพระ – ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ๓ พระองค์ ณ หอประวัติศาสตร์ – ถวายเครื่องสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘ […]

admin

11/03/2556

คืนบัญฑิต รุ่น 110 สู่แผ่นดิน

“เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา เรารับนักเรียนมัธยมปลายกลุ่มนี้เข้ามาเป็นศิษย์ เข้ามาเป็นนิสิตแห่ง วพบ.นพรัตน์วชิระ 4ปีที่เขาได้ถูกหล่อหลอมในเบ้าหลอมแห่งนี้ วันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะก้าวออกไปสร้างสาธารณะประโยชน์ในฐานะพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มความภาคภูมิ สถาบันแห่งนี้ยินดียิ่งที่จะส่งคืนบัญฑิตสู่แผ่นดินอีกครั้ง” From คืนบัญฑิต รุ่น 110 สู่แผ่นดิน, posted by on 3/09/2012 (102 items) Generated by Facebook Photo Fetcher

admin

07/05/2555