ข้อแนะนำงานใช้งาน ThaiLIS

TDC: Thai Digital Collection – ThaiLIS: Thai Library Integerted System เพื่อการดาวน์โหลดเอกสาร-หนังสือ การสืบค้นกรณีใช้ผ่านเน็ตเวิร์คของวิทยาลัย (ไม่ต้องสมัครสมาชิก และยังโหลดเอกสารได้ไม่จำกัด) ให้ข้ามขั้นตอนการสมัครสมาชิก 1. สมัครสมาชิก (ตามลิ้งค์แนบ) http://tdc.thailis.or.th/tdc/register_form.php สำคัญ: เก็บ “รหัสผ่าน” (password) และ “ชื่อผู้ใช้” (user name) ไว้สำหรับการดาวน์โหลดทุกครั้ง 2. รอรับ E-mail จาก [email protected] เพื่อยืนยัน และเข้าใช้งาน tdc thailis ต่อไป ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น: ไม่ได้รับ E-mail จึงเข้าใช้งานไม่ได้ การแก้ปัญหา: ตรวจดูใน “กล่องถังขยะ” /Junk/Spam 3. การสืบค้นด้วยตนเอง – ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ตามชื่อและรหัสส่วนตัวของท่าน (ด้านมุมบนขวา) – เลือก icon: […]

admin

23/02/2556

ทำความรู้จักกับ ThaiLIS

ประวัติความเป็นมา พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network-Metropolitan: Thailinet) โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ( Provincial University Library Network: Pulinet) พ.ศ. 2540 ได้มีการพัฒนาโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ประกาศจัดตั้งสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2543 ได้มีการเสนอแผนแม่บทโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ( ThaiLIS) เป็นโครงการระยะที่ 2 ของโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ( Thai Library Network-Metropolitan : Thailinet) และ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ( Provincial University Library Network: Pulinet) โดยได้การดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าด้วยกันบนเครือข่าย UniNet เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็นระบบอัตโนมัติ […]

admin

22/02/2556