รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายระบบสอบตรงรอบ 2

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้มีสิทธิ์สิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบสอบตรง รอบ 2 เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ http://admission.pi.in.th/admission/ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Noppawan Arsa

04/03/2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่

Noppawan Arsa

04/12/2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2558 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่)

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยูธยาในระหว่างวันที่ 5 – 12 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฯ เรียบร้อยแล้วดังรายชื่อต่อไปนี้

Noppawan Arsa

20/01/2558