กำหนดการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

Noppawan Arsa

22/05/2556