สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและหอพักนิสิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชราชชนนี นพรัตน์วชิระ  แขวงคันนายาว กทม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติ      

Noppawan Arsa

26/02/2557