พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี

“พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ” วันพฤหัสบดีที่ ๒๗มิถุนายน ๒๕๕๖” From พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 6/28/2013 (116 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

admin

15/07/2556

กำหนดการ “พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี”ปีการศึกษา 2556

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ กำหนดการ “พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ” วันพฤหัสบดีที่ ๒๗มิถุนายน  ๒๕๕๖ ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.             -นิสิตทุกชั้นปีลงทะเบียนหน้าอาคารเรียน ๒ -สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ หอพระพุทธชินสีห์ ชั้น ๑ -เยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์ชั้น ๗ ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.              -คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนิสิตทุกชั้นปีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘ ๐๙.๐๐-๐๙.๐๙ น.               -ประธานในพิธีดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และคณาจารย์ มาถึง ณ ห้องประชุมชั้น ๘ ๐๙.๐๙-๐๙.๑๕ น.              -ขบวนอัญเชิญตรา สว.เข้าสู่พิธี ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ๐๙.๑๕-๐๙.๒๐ น.             – หัวหน้านิสิตฝ่ายประกันคุณภาพทางวิชาการ (QA)กล่าวรายงาน (นางสาวศรัญยา   พงษ์นาวี) ๐๙.๒๐-๐๙.๒๕ น.            […]

Noppawan Arsa

25/06/2556

นพรัตน์วชิระไหว้ครู ปีการศึกษา2555

“สโมสรนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประดับช่อราชพฤกษ์ ประดับแถบหมวก และเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เพื่อรำลึกถึงครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ศิษย์ ซึ่งนิสิตแห่งนพรัตน์วชิระจะมีสิ่งของไหว้ครูที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชั้นปี และเป็นสิ่งของที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น เครื่องเล่นดีวีดี ปากกาสี ฯลฯ อาจารย์ก็จะประดับช่อราชพฤกษ์ให้สำหรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษานี้ เพื่อแสดงถึงการต้อนรับเข้าสู่รั่วราชพฤกษ์แห่งนี้ ส่วนชั้นปีอื่นจะมีการประดับแถบหมวกให้ ถ้านิสิตชั้นปีมีแถบหมวกมากก็แสดงว่าเป็นรุ่นพี่ และจะมีธรรมเนียมน่ารักๆในกิจกรรมนี้โดยที่รุ่นน้อง(น้องรหัส)จะเป็นผู้ประดิษฐ์ประดอยกล่องที่น่ารักสวยงามบ้าง แปลกประหลาดบ้าง ให้รุ่นพี่สำหรับใส่แถบหมวก และเข็มแสดงชั้นปี ซึ่งแสดงถึงความรักใคร่ห่วงใยที่พี่น้องมีต่อกัน” From นพรัตน์วชิระไหว้ครู ปีการศึกษา2555, posted by on 6/28/2012 (71 items) Generated by Facebook Photo Fetcher

Noppawan Arsa

22/10/2555