กำหนดการเข้าค่าย คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการเข้าค่าย คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Noppawan Arsa

20/01/2558