กำหนดการโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง ปี 55

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก (preceptor) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ******************************************************** วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน ๐๘.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรม – นโยบายการใช้พยาบาลพี่เลี้ยงในการสอนทางคลินิกแก่นิสิตพยาบาล ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. – หลักสูตรและการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. – การสอนการพยาบาลในคลินิก Conference and bed […]

Noppawan Arsa

09/02/2556

กำหนดการงานกีฬาสี 2555

กำหนดการงานกีฬาสี Nopparat vajira Game (Concept : Fantasy Recycle) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕******************************************************************************๐๘.๓๐ น. นิสิตและนักกีฬาทุกสีพร้อมกันที่บริเวณสวนสุขภาพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วงกลองยาวนำขบวนพาเหรดเข้าสู่หน้าอาคารเรียน ๑ ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงานกีฬาสี – พิธีกรกล่าวรายงานความเป็นมาของ Nopparat vajira Game – ประธาน ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน กล่าวเปิดพิธีพร้อมลั่นฆ้องเปิดงานกีฬา Nopparat vajira Game – ผู้ถือธงแต่ละสีนำธงไปที่แท่นปฏิญาณตน – ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าประธาน ๐๙.๓๐ น. การประกวดลีดและกองเชียร์ลีดของแต่ละสี ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. งานกีฬาสี Nopparat vajira Game – เกมวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน – เกมปิดตาตีปี๊บ – เกมเก้าอี้ดนตรี (ตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละสี ประกอบด้วย อาจารย์ […]

Noppawan Arsa

20/12/2555

โครงการความร่วมมือกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันและสถานประกอบการ

From โครงการความร่วมมือกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันและสถานประกอบการ, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/04/2012 (11 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

04/12/2555

ภาพลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย

“Memorandum of Agreement on the academic exchange program between institution under praboromarajchanok institute for health workforce development, Thailand and Association of Indonesia nursing education center, Indonesia Jakarta November 22, 2012” From ภาพลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศอินโดนีเซีย, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/04/2012 (7 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

04/12/2555

กำหนดการพิธี ๕ ธันวามหาราช โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

 กำหนดการพิธี ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโรกาสมหามิ่งมงคลศุภวารดิถี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ————————————————————————— เวลา ๐๙.๐๐ น.       – ผู้ร่วมงานลงทะเบียน เวลา ๐๙.๓๐ น.       – ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และแขกรับเชิญ พร้อมกันบริเวณพิธี ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ – พิธีกรแจ้งกำหนดการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติทราบ เวลา ๐๙.๕๙ น.       – ประธานและผู้ร่วมพิธี ตั้งแถวพร้อมกัน ณ บริเวณเบื้องหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ – ขอเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่กล่าวบทอาเศียรวาท – ประธานถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ […]

Noppawan Arsa

30/11/2555
1 2 7