กำหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

Noppawan Arsa

25/11/2556

ภาพพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เสี้ยงในแหล่งฝึก2556

“เมื่อวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยได้จัด พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เสี้ยงในแหล่งฝึก” From พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เสี้ยงในแหล่งฝึก, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 8/26/2013 (69 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

05/09/2556

ภาพวสส. ชลบุรี เยี่ยมชมงานของสโมสรนิสิต ปี 2556

Warning: A size mismatch error occurred while trying to fetch the photos (the album reported 400 entries, but only 224 were returned). From วสส. ชลบุรี เยี่ยมชมงานของสโมสรนิสิต ปี 2556#วันที่ 18 ส.ค. 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 8/19/2013 (Showing 224 of 400 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

05/09/2556

ภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” From พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 8/06/2013 (249 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

05/09/2556

ภาพซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556

“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” From ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 7/31/2013 (87 items) Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Noppawan Arsa

05/09/2556
1 2 6