ประกาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)

ประกาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)       ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

Noppawan Arsa

24/09/2564

“รวมพลัง สู้โควิด-19 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและให้กำลังใจ แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี”

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์นพรัตน์วชิระ ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของ อาหารและน้ำดื่ม เพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นำทีมโดยดร.สุทธิชารัตน์ เจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของ อาหารและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Noppawan Arsa

20/05/2564

จิตอาสา Call center1668 กรมการแพทย์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมเป็นจิตอาสา Call center 1668 ประสานงานการจัดหาเตียง ติดตามสถานะผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 12 – 21 พฤษภาคม 2564 ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Noppawan Arsa

20/05/2564

จิตอาสา ร่วมคัดกรอง และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Covid-19)

       คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลผู้รับบริการและร่วมคัดกรองฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 (Covid-19) สำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564

Noppawan Arsa

20/05/2564