งานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดงานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Alma Ata University ประเทศอินโดนีเซีย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักของผู้มาร่วมงาน

admin

01/08/2562