ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Health Inequity and ASEAN Economic Community : A Regional Rerspective ในวันจันทร์ ที่ 19 และ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้เรื่องสังคมศาสตร์สุขภาพทั้งในและต่างประเทศให้เติบโตเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น คลิกดาวน์โหลดเอกสารกำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ

admin

12/05/2556