รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน Stekes Bali

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดให้มีการคัดเลือกนักศึกาาเพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถานบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ณ สถาบัน Stekes Bali และเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 10 – 30  กรกฎาคม 2559 นางสาวทัศนีย์  สายศรี  ชั้นปีที่ 3   รุ่นที่ 115 นายอภิภัทร  แพร่งสุวรรณ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 116 นางสาวสุภานัน  มากมูล  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 115 จึงประกาศเพื่อทราบ ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”6789″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

admin

24/05/2559