แจ้งประสงค์ลงทะเบียนขอใช้อินเตอร์เน็ต

เรียนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตพยาบาล ต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ อาทิ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้, ระบบมีปัญหา หรือลงทะเบียนขอใช้อินเตอร์เน็ต หากต้องการมากกว่า 1 แอคเคาท์ โปรดระบุจำนวนที่ต้องการ หลังจากนั้นให้ติดต่อขอรับได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 502 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ [email protected] [contact-form-7 id=”3863″ title=”register authen”]

admin

15/08/2556

วิธีหาดู MAC Address อุปกรณ์ LAN, Wireless

ตามที่แผนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งประกาศให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านลงทะเบียน MAC Address ประจำเครื่องที่ใช้ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ทุกเครื่องก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ระบบตรวจสอบการใช้คอมพิวเตอร์ในส่วนเครือข่ายไร้สาย (Wireless) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ใน วันอังคาร ที่ 1 มกราคม 2556 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนภายในวันดังกล่าวจะไม่สามารถใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ วิธีหาดู MAC Address การ์ดเลน LAN และ Wireless การหาค่าค่าแมกแอดเรสส์ ใช้ได้กับ Windows XP, Windows 7, ect หรือเมื่อทราบ mac address แล้วกรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน mac address ได้ที่นี่ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน Mac Address คลิกปุ่ม start แล้วเลือก Run พิมพ์ cmd พิมพ์คำสั่ง ipconfig /all แล้วกด […]

admin

06/12/2555