รางวัลบุคลากรดีเด่น “วพบ.นพรัตน์วชิระ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

[vc_row][vc_column][mk_fancy_title color=”#dc28fc” size=”29″ font_weight=”bold” font_style=”normal” font_family=”none”]

รางวัลบุคลากรดีเด่น “วพบ.นพรัตน์วชิระ”  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ขอให้รักษาเกียรติประวัติคุณความดีนี้ไว้ตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_employees column=”2″ count=”11″ order=”ASC” animation=”fade-in” categories=”award” employees=”7687, 7720, 7722, 7697, 7724, 7738, 7741″][/vc_column][/vc_row]