รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร PN รุ่นที่ 10

ขั้นตอนการสมัคร อ่านคำแนะนำก่อนการสมัครให้ละเอียด กรอกข้อมูลผ่านทางลิ้งที่ให้ไว้ คลิกที่นี่ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กด ส่ง และรอตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินจากอีเมลล์ หรือปริ้นจาก โหลดเอกสาร [...]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สถาบันพระบรมราชนกได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ เข้ารายงานตัวที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ — — — — — — — — — — — [...]

รายชื่อนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบการรับตรงจากพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง    รายชื่อนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ [...]

แจ้งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายระบบรับตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แจ้งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ระบบรับตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป โควตากรมการแพทย์ โควตาสถาบันพระบรมราชชนก [...]