รายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)ให้มารายงานตัว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันที่ 1 [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง (รอบที่ 3)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง (รอบที่ 3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง (รอบ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง (รอบ 3 ) ให้ส่งผลการตรวจร่างกาย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2562 [...]

รายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (รอบที่ ๒)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน  ผ่านธนาคารกรุงไทย [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (รอบที่ ๒)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตการรับตรง (รอบที่ ๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (รอบที่ ๒)

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์และผ่านการสัมภาษณ์ [...]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2562-2563 ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 [...]