ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมสำหรับนิสิตใหม่รอบรับตรงปีการศึกษา 2561

                   ตามประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 และ 2560 ได้ปรับปรุงค่าลงทะเบียนเรียนไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ [...]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 สอบข้อเขียนในวันที่ 7 เมษายน 2561 การสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 ชุดข้อสอบ [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร PN รุ่นที่ 10

ขั้นตอนการสมัคร อ่านคำแนะนำก่อนการสมัครให้ละเอียด กรอกข้อมูลผ่านทางลิ้งที่ให้ไว้ คลิกที่นี่ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กด ส่ง และรอตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินจากอีเมลล์ หรือปริ้นจาก โหลดเอกสาร [...]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สถาบันพระบรมราชนกได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ เข้ารายงานตัวที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี [...]