รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป _______________________ ตามที่ได้มีประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ [...]

ตารางปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตารางปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 30 กรกฎาคม 2560 และนิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2560 เริ่มเปิดภาคการเรียนที่ 1 /2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ [...]

ค่าใช้จ่ายในวันปฐมนิเทศ นิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2560

รายการจำนวนเงิน นิสิตชั้นปีที่ 1 จ่ายเพิ่มในวันมารายงานตัว  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 $$$$$$$$$$ ค่าบำรุงการศึกษา+ค่าที่พัก =    3,000  บาท ค่าของใช้ส่วนตัว จำนวน [...]

กรอกข้อมูลนิสิตใหม่ ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2560

ขอให้นิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2560 ในรอบคัดตรงจากพื้นที่และรอบ addmision กลางรอบที่ 1 รอบที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ยังไม่ได้กรอกรายละเอียดข้อมูล เพื่อขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. [...]

ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9

ตามที่วิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9 ไปแล้วนั้น วิทยาลัย ขอประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติม 2 คน ดังนี้ วาสนา     ภูมิรัตน์ศีรี กัญญาภัค   เพียรไชสงค์ [...]