รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ [...]

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ เรื่อง  การรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [...]

สอบราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกการพยาบาลพื้นฐาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกการพยาบาลพื้นฐาน ตามรายการ ดังนี้ หุ่นจำลองฝึกการพยาบาลพื้นฐาน (42.30.15.02 ) จำนวน ๒ ตัว [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. [...]

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป _______________________ ตามที่ได้มีประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ [...]