ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฯให้ส่งผลการตรวจร่างกาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๙ โดยผู้ผ่านเป็นตัวจริง ๖๔ คนขอให้ส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มการตรวจร่างกายที่กำหนดให้ดาวน์โหลด [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9

ขอให้ผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยในวันที่สัมภาษณ์ [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ไปแล้วนั้น วิทยาลัยฯ [...]

ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน ประจำปี 2560

ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน ประจำปี 2560 สอบข้อเขียนในวันที่ 1 เมษายน 2560 [...]

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้สมครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที 19 จากเดิมวันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 23 มีนาคาม 2560 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

รายชื่อนิสิตใหม่ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่ 2)

รายชื่อนิสิตใหม่ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่ 2) ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่รอบที่ 2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่ 2) ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม รอบที่2)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]